Αποστολική Εκκλησία

του Χριστού Ορχομενού

Γνωριμία Με Τις Αρχές Της Εκκλησίας
 
Η Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Ορχομενού, είναι μία Εκκλησία του Πλήρους Ευαγγελίου που είναι μέλος του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου (Π.Ε.Σ).
Η Εκκλησία του Πλήρους Ευαγγελίου πιστεύει σε:
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστη Β' Τιμόθεου 3:16-17
ΑΙΩΝΙΑ ΘΕΟΤΗΤΑ
Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός: Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο Β' Κορινθίους 13:14 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΤΩΣΗ
Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού, αλλά εξ' αιτίας ανυπακοής που έγινε με τη θέλησή του, έπεσε από την τελειότητα Ρωμαίους 5:12
ΣΧΕΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Πιστεύουμε ότι ενώ είμαστε ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας, υπογράφοντας με το αίμα Του τη συγχώρηση όλων όσων πιστεύουν σ' Αυτόν Ιωάννης 3:16, Ρωμαίους 5:8
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΧΑΡΗ
Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δικαίωση και ότι πρέπει να έρθουμε στο Θεό ζητώντας τη δικαίωση του Χριστού Εφεσίους 2:8
ΜΕΤΑΝΟΙΑ & ΑΠΟΔΟΧΗ
Πιστεύουμε ότι αν μετανοήσουμε ειλικρινά και αποδεχτούμε το Χριστό με όλη μας την καρδιά, δικαιωνόμαστε μπροστά στο Θεό Α' Ιωάννου 1:9
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Πιστεύουμε ότι η αλλαγή που λαμβάνει χώρα στην καρδιά και τη ζωή είναι πραγματική Β' Κορινθίους 5:17, Γαλάτες 2:20
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ
Πιστεύουμε ότι είναι το θέλημα του Θεού να αγιαζόμαστε καθημερινά, αυξανόμενοι συνεχώς στην πίστη Εβραίους 6:1
ΒΑΠΤΙΣΜΑ & ΔΕΙΠΝΟ ΚΥΡΙΟΥ
Πιστεύουμε ότι το βάπτισμα στο νερό είναι ένα εξωτερικό σημάδι ενός εσωτερικού έργου Ματθαίος 28:19
ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Πιστεύουμε στη μνημόνευση του έργου του Κυρίου με τη συμβολική χρήση του άρτου και του οίνου Α' Κορινθίους 11:24-25
ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Πιστεύουμε ότι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος ενδύει τον πιστό με δύναμη και ότι λαμβάνεται και σήμερα με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στη Γραφή Πράξεις 2:4
ΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΗ
Πιστεύουμε ότι είναι το θέλημα του Θεού να περπατούμε εν πνεύματι καθημερινά Εφεσίους 4:30-32
ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ & ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα χορηγεί χαρίσματα στους Χριστιανούς και ότι πρέπει να έχουμε πνευματικό καρπό σαν απόδειξη μιας πληρούμενης με το Πνεύμα του Θεού ζωής Α' Κορινθίους 12:11, Γαλάτες 5:22
ΜΕΤΡΟ & ΟΧΙ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ
Πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η καθημερινή πορεία του πιστού δεν πρέπει ποτέ να οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις και φανατισμούς Φιλιππησίους 4:5
ΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πιστεύουμε ότι η θεία θεραπεία είναι η δύναμη του Χριστού να θεραπεύει τους ασθενείς σαν απάντηση στην προσευχή της πίστης Ιάκωβος 5:14-16
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Πιστεύουμε ότι η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι προσωπική και επικείμενη Α' Θεσσαλονικείς 4:16-17
ΣΧΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Πιστεύουμε ότι είναι καθαγιασμένο καθήκον μας να ταυτίζουμε τους εαυτούς μας με την ορατή Εκκλησία του Χριστού Πράξεις 16:5, Εβραίους 10:25
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Πιστεύουμε ότι οι κυβερνώντες πρέπει να υποστηρίζονται πάντα εκτός από τα πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού Ρωμαίους 13:1-5
ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Πιστεύουμε ότι όλοι θα σταθούμε μια μέρα μπροστά στο βήμα της κρίσεως του Θεού και εκεί θα λάβουμε αιώνια ζωή ή θάνατο Β' Κορινθίους 5:10
ΟΥΡΑΝΟ
Πιστεύουμε ότι ο ουρανός είναι το ένδοξο αιώνιο σπίτι των αναγεννημένων πιστών Ιωάννης 14:1-3, Αποκάλυψη 7:15-17
ΚΟΛΑΣΗ
Πιστεύουμε ότι η κόλαση είναι το μέρος του αιώνιου βασανισμού για όλους εκείνους που απέρριψαν το Χριστό ως Σωτήρα Αποκάλυψη 20:10-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ
Πιστεύουμε ότι το κέρδος των ψυχών είναι η σημαντικότερη υπευθυνότητα της Εκκλησίας Ιάκωβος 5:20
ΔΕΚΑΤΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Πιστεύουμε ότι η προσδιορισμένη μέθοδος του Θεού για την υποστήριξη και την εξάπλωση του σκοπού Του είναι να δίνονται τα δέκατα και οι ελεύθερης θέλησης προσφορές Μαλαχίας 3:10, Β' Κορινθίους 9:7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Ορχομενού