Αποστολική Εκκλησία

του Χριστού Ορχομενού

Εκκλησία

42 χρόνια ζωής, μαρτυρίας, διακονίας
Αποστολική Εκκλησία. Ζωή, μαρτυρία, διακονία 42 χρόνων  (1980-2022). Μια διακονία δυναμική, της οποίας η επίδραση στον χώρο της Βοιωτίας υπήρξε και συνεχίζει να είναι μεγάλη  σε σύγκριση με το μέγεθός της. Κι αυτό, γιατί ανέκαθεν οι σχέσεις της και η ζωή της, η μαρτυρία και η συμμετοχή της σε κοινωνικά και χριστιανικά έργα - αυτά όλα ήταν υψηλού επιπέδου και αναγνωρίζονται από έναν ευρύ κύκλο της βοιωτικής Κοινωνίας (και από  εκείνους ακόμα, που δεν συμφωνούσαν ούτε και με την ύπαρξή της). Ό’ τι έγινε  μέχρι σήμερα μέσα σε εναντιώσεις και διωγμούς είναι ένα θαύμα πίστεως. Είναι το αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού με το πνεύμα της γενναιοδωρίας και της θυσίας στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Έτσι, χωρίς οικονομική εξάρτηση από το κάπου, συντηρήθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ιδρύθηκαν ευκτήριοι οίκοι, οργανώθηκαν φιλανθρωπικές διακονίες  και δόθηκε η μαρτυρία του Ευαγγελίου.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Το πρόγραμμα της Εκκλησίας

Η  Αποστολική  Εκκλησία έχει συνάξεις τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
 
Τετάρτη :  19:00 μ.μ. - Κήρυγμα του Ευαγγελίου
Σάββατο : 19:00 μ.μ. - Κήρυγμα του Ευαγγελίου
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Οι πιστοί συνθέτουν και δημιουργούν……..
Το Αλφαβητάρι της Προσευχής
Είμαι η Αγία Γραφή
Ταξιδιωτικός οδηγός για τον Ουρανό

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολική Εκκλησία του Χριστού Ορχομενού