Αποστολική Εκκλησία

του Χριστού Ορχομενού

ΝΕΑ & ΕΙΔΗΣΗΣ

Νέες Εκδηλώσεις της Αποστολικής Εκκλησίας
του Χριστού Αθηνών
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Ευαγγελιστική εκδήλωση με τον ποιμένα Jeff Whiston
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Video Μαρτυρίες
Slide Show
Κέντρο Νέας Γενιάς
Video
 
 

 

 

 

 

 

Apostolic Church of Christ _Orxomenos